Digitalisering af statens sagsbehandling -
Er sagssystemerne gearet til dynamik?

Få Globeteams rapport


Dynamik er et nøgleord i statens sagsbehandling, men er sagssystemerne gearet til at følge med, så myndighederne kan indfri den fulde værdi af digitaliseringen?

Og hvad med myndighederne selv?

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 50 statslige myndigheder og giver grundig indsigt i, hvilke faktorer der er afgørende for, om statslige myndigheder får succes med digitaliseringen af deres sagsbehandling. 

Fokus er på sagssystemerne og deres evne til at understøtte den dynamik og foranderlighed, der præger arbejdsprocesserne i staten som resultat af bl.a. ændringer i lovgivningen, ressortomlægninger og vedvarende krav om effektivisering gennem digitalisering.

I rapporten vurderer Globeteam desuden potentialet i en ny type af fleksible systemer til understøttelse af sagsbehandling i staten, som vi har valgt at kalde for konfigurerbareprocesplatforme med ESDH.

      Hvem står bag rapporten? 

Undersøgelsen og rapporten er udført af
Globeteams konsulenter, Inge Bograd og 
Per Andreasen, der er specialister inden for 
digitalisering af den offentlige sagsbehandling.